Tips & Råd

Tips och Råd består av ett nybyggarhäfte som tagits fram för att ge nybyggare och boende på Tyresö Strand en historisk tillbakablick samt exempel på praktisk tillämpning av den för området gemensamt antagna ”Visionen”. Se den som en hjälp i samband med nybyggnation och renovering.

Nybyggarhäfte