Vad är TSM?

Föreningen är Tyresö Strands största markägare. Sammantagen yta är 69 hektar mark och vattenområden där den största sammanhållna markytan är Strandsberget i områdets mitt. Det finns ytterligare två större markytor, en i väster och en söderut på andra sidan Tyresövägen. En strandlinje ägs också nedanför Himlabacken och längs Strandrakan. Länken här tar dig till en karta som visar området i sin helhet och som också ger svaret på vilka fastigheter som är medlemmar och andelsägare: https://bit.ly/3DlDZUI

Men vad är det då föreningen gör?

Efter det intensiva detaljplanearbetet i början av 2000-talet där föreningen genom styrelsen agerade i en mängd planfrågor har förvaltningen av marken och styrelsearbetet gått in i en lugnare fas med förvaltning av de bryggavtal som finns, trädvård och andra markrelaterade frågor. 

Enskilda ärenden hanteras löpande, men utöver det ges tid till att fundera över vad som kan göras för att öka livskvaliteten hos medlemmarna, och kanske andra, som bor i området. Sedan tidigare har medlemmarna gett styrelsen ett mandat att utveckla området, dock med bibehållande av områdets unika skärgårdskaraktär. Detta arbete fortsätter och styrelsen vill öppna dörren för fler att medverka. Beroende på intresse har det diskuterats om andra samverkansformer än styrelseuppdrag kan bli aktuellt, exempelvis genom att de som brinner för en viss fråga kan bilda en arbetsgrupp.

Styrelsens egna sonderingar och övningar för att föda nya idéer har rört sig mellan högt och lågt, alltifrån att skapa ett utegym, ett utsiktstorn, en gemensam bastu eller varför inte ett kallbadhus. Det kan kanske framstå högtflygande planer, men det är inte gripet ur luften. Marken/vattnet finns och föreningens ekonomi är god. Det som främst behövs är några ytterligare eldsjälar som kan vara med och skapa ett ännu mer unikt Tyresö Strand.

Hör av dig om du är intresserad av att bidra till att göra Tyresö Strand ännu bättre.

Mail kan skickas till ordforande@tyresostrand.se. Föredrar du att ringa är numret till vår nuvarande ordförande, Mikael Hägglund, 070-544 20 50.

Några saker du (kanske) inte visste om TSM

  • Dess föregångare Tyresö Strands Villägarförening bildades 1939 som en protest mot planerna på en flottbas i Erstaviken
  • Marken/vattnet förvärvades 1961 från Markis Lagergren på Tyresö Slott. Priset var 10.000 kr.
  • TSM skapades efter ett beslut 2003 om uppdelning av Villaägarföreningen när detaljplaneringen av området ställde krav på mer intensivt arbete för områdets stora markägare
  • Antalet medlemmar/andelsägare 171 (mars 2022)