Eldning i Tyresö

Information om datum för eldning av trädgårdsavfall i Tyresö.

Elda mindre mängder.
Under ett par veckor vår och höst får du elda trädgårdsavfall – och endast om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Övrig tid råder eldningsförbud – utan speciellt tillstånd. Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall så får du elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall på våren, samt på hösten.
På hösten 2017:
Vecka 41 – 42 med föregående veckoslut.

Om du ska elda, för allas trivsel och säkerhet, tänk på detta:

  • Du får endast elda ris och grenar. Inte löv, gräs eller annat avfall.
  • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
  • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
  • För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan.
  • Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26
  • Stockholms län är brandriskområde 18
  • Om brandriskprognosen är 4 eller 5 är det inte tillåtet att elda överhuvudtaget
  • Eldning i större omfattning, till exempel valborgsmässo-eldar, ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 22 00.

För mer information, se kommunens hemsida:   Trädgårdsavfall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *