TSM’s Stadgar

Vid årsmötet 2017 föreslog styrelsen ändringar i befintliga stadgar. Den gällande versionen finns tillgänglig nedan.

Länk till de nya stadgarna: STADGAR TSM 2017