Trädfällning på TSM’s mark

Om det av säkerhets- eller estetiska skäl finns behov att ta ned träd eller annan typ av vegetation som finns på föreningens mark (Strand 1:1) ska styrelsen kontaktas.

Skicka en ansökan om trädfällning/röjning på fastigheten Strand 1:1 till tradfallning@tyresostrand.se. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter samt orsaken till att vegetationen ska avlägsnas.

Styrelsen bedömer huruvida trädfällning/röjning är nödvändig eller ej. Om vegetationen utgör en säkerhetsrisk bekostar föreningen trädfällning/röjning och bortforsling. I vissa fall kan ett tidsbegränsat tillstånd ges att avlägsna vegetationen på egen bekostnad.

Observera att det är ett brott att avlägsna vegetation som står på föreningens mark utan tillstånd.