Bryggföreningar

Nedanstående bryggföreningar finns inom TSM’s markområde:

Vikbackens Båt & Bryggförening

Namn: Martina Lindvall
Telefon: 070-7404862
Mail: martina.lindvall@lindbergstenberg.se

Uppfinnare Lennings Bryggförening

Namn: Andreas Emmoth
Telefon: 072-5451213
Mail: uppfinnarelenning@gmail.com

Strandrakans Båt & Bryggförening

Namn: Thomas Nilsson
Telefon: 08-7701300
Mail: thomas@teamguardab.se

Himlabackens Båt & Bryggförening

Namn: Anders Elgemyr.
Telefon: 070-4961815
Mail: anders.elgemyr@gmail.com

Strandvägens Bryggförening

Namn: Roberto Michelotti
Telefon: 070-7207997
Mail: roberto@vattenhuset.com