Gatukostnader Sjöbacken

TSM har fått Förvaltningsrättens dom 2011-02-28 om gatukostnader för bryggor inom Sjöbacken. Det blev avslag på överklagandet.

Det innebär att båt- och bryggföreningarna inom området framöver måste dela på gatukostnaden på cirka 100 000 kr.