Årsmöte 2014

Föreningen genomförde årsmötet den 26 maj på Tyresö Bygdegård.

43 personer kom till mötet.

Protokoll och beslutade stadgeändringar kommer att läggas ut inom en vecka.

Styrelsen tackar för visat intresse och ser fram emot ett händelserikt år.

Strandängarna status

BESQAB har påbörjat byggandet på Strandängarna. Sprängning för byggandet av de första husen, kallade Utkiken, på Strandvägen är i full gång.
Markarbeten och utfyllnad på ängarna har skett under november och december.

Däremot har kommunen inte köpt och betalat för marken från TSM. De fick förtida tillträde godkänt av Lantmäteriet vilket TSM motsatte sig.

TSM årsmöte den 5 maj 2011

TSM genomförde årsmötet på Bygdegården.
Vi hade först besök av områdets viltvårdare, Lennart Molander, som informerade om viltvård i området. Han uppmanade fastighetsägare att anmäla tillträde till deras fastigheter för att de bättre skall kunna utföra sina uppdrag i området.
Se Jaktvård_Skyddsjakt under menyn Länkar.

Har ni problem med vilt skall ni kontakta honom på telefon 070 488 92 61

Därefter var polisen Claes Stjernström och informerade om brottsituationen i området och grannsamverkan.
Han menade att Tyresö Strand toppar statistiken, vilket beror på liten grannsamverkan.
Följ brotsstatistik på kommunens hemsida under rubriken Kommun & demokrati/Trygg och säker/ Brottsförebyggande/Brottsstatistik.

Därefter genomfördes årsmötet. Mer information och protokoll kommer.

TSM’s synpunkter, utarbetade av Calluna, på miljökonsekvensutredningen finns under TSM/ Strandängarna.