Årsmöte i Tyresö Strands Markägareförening framflyttat!

Till alla medlemmar i Tyresö Strands Markägarförening:

Med anledning av den påverkan som det nya Corona viruset (COVID-19) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har på vårt samhälle har Styrelsen i Tyresö Strands Markägareförening beslutat om att flytta det till den 27 maj planerade årsmötet i föreningen.

Detta innebär ett avsteg från föreningens stadgar, men vi hoppas att föreningens medlemmar har förståelse för beslutet. Kallelse till årsmötet kommer att ske när situationen har förändrats.

Styrelsen fortsätter sin verksamhet tills årsmötet sker.

Har någon formella invändningar att erinra mot beslutet skall detta ske skriftligen till TSM.

Vänligen
Styrelsen i Tyresö Strands Markägareförening