TSM överklagar Tingsrättsdomen

TSM kommer att överklaga domen från Nacka Tingsrätt den 22 oktober 2010.
Tingrätten har ej ansett att det var ett väsentligt avtalsbrott när TSM ej fick medverka i arbetsgruppen mm vid utformande av tävlingunderlaget. Detta har medfört att TSM inte har kunnat ta tillvara medlemmarnas intresse att hålla nere exploateringsgraden. Besqab planerar 220-250 lägenheter, vilket TSM inte kan acceptera.

Skyddsjakt och avskjutning

Avskjutning kommer att ske på TSM’s och kringliggande område från den 16 november, 2010.

Mer information finns under: Länkar/Jaktvård – Skyddsjakt/

Anmäl att du godkänner att avskjutning får ske på din mark. Blankett finns på kommunens hemsida, se länken ovan.