Nacka Tingsrätt

TSM och kommunen hade huvudförhandling i Nacka Tingsrätt angående avtalet om marköverlåtelse för Strandängarna.

Stämningen gäller om kommunen har begått avtalsbrott som ej gett TSM möjlighet att påverka utformningen och förtätningsgraden, som blivit lovat enligt en avsiktförklaring, som tecknades tillsammans med överlåtelseavtalet.

Det skedde under torsdag 31/9 och fredag 1/10.

Dom meddelas den 22/10 kl 14.00