Genomfört Årsmöte

Styrelsen tackar deltagande medlemmar för väl genomfört årsmöte torsdagen
den 15 april, 2010.

Vi skall jobba vidare med ambitionen att förvalta TSM’s markområden på bästa sätt. Kommentera gärna och kom med förslag på förbättringar.

Styrelsen