Yttrande om Slånbacken etapp 13

TSM har skickat in ett yttrade angående samrådshandlingarna för Slånbacken. Kommunen har inte tagit med TSM’s önskemål att bilda 1-2 fastigheter på transformatortomten.

Kommunen har lagt in marken som naturmark, vilket innebär att TSM får 7:50 per kvm. Styrelsen har motsagt sig detta.

Vad tycker ni? Lägg in kommentarer!