Strandängarna status

BESQAB har påbörjat byggandet på Strandängarna. Sprängning för byggandet av de första husen, kallade Utkiken, på Strandvägen är i full gång.
Markarbeten och utfyllnad på ängarna har skett under november och december.

Däremot har kommunen inte köpt och betalat för marken från TSM. De fick förtida tillträde godkänt av Lantmäteriet vilket TSM motsatte sig.

TSM fick rätt av Nacka Tingsrätt

TSM fick rätt av Nacka Tingsrätt att genomföra en förhandling för prissättningen av mark inom Strandängarna. Kommunen hade krävt att dela upp det i två etapper.
Möten och aktiviteter har skett under november och december.
Förhoppningen är att få till ett avtal innan årsskiftet 2011/2012.