TSM och TST årsmöten 2011

TSM har årsmöte Torsdagen den 5 maj 2011 i Tyresö Bygdegård

Registrering från kl. 17.45
Klockan 18:00 till 18:45 får vi besök av viltvårdaren som informerar om sitt arbete
Klockan 18:45 till 19:15 får vi besök av Polisen som informerar om Grannsamverkan
Mötet öppnas kl. 19.15 varvid registrering upphör.

Se TSM info under TSM-flik: Årsmöte 2011

 

TST har årsmöte torsdagen den 26/5 2011 i Tyresö Bygdegård.

Registrering startar 18:30
Mötet öppnar kl. 19:00
Se mer info under TST-flik Årsmöte 2011