Medlemsavgift 2013

TSM skickar nu ut avier för årsavgiften på 50 kr. till alla medlemmar. Detta är tyvärr senare än vad stadgarna kräver, vilket säger senast den 31 januari.
Betalningsdatumet har därför senarelagts.

Har du flyttat, sålt eller styckat fastigheten är vi tacksamma om du meddelar oss om detta och om den nye ägaren och dennes adress. Tacksam för ett mail till maria@johem.nu.

Medlemsavgiften skall vara betald senast 2013-02-28.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 158800-3, Tyresö Strands Markägarförening,
c/o Maria Johem, Rakstaringen 13, 135 67 Tyresö

Styrelsen