Slånbackens nya detaljplan

Kommunstyrelsen tog  den 1 februari beslut om den nya detaljplanen med två fastigheter på TSM´s mark. Vattenfalls ändringar av elledning och flytt av transformatorstation måste bekostas av TSM. Kommunen förbereder nu underlagen så att kommunfullmäktige kan anta den nya detaljplanen vid nästa möte den 17 februari, 2011.

TSM kommer att få stå för kostnaderna att flytta transformatorkiosken och nya kabeldragningen för att bilda de två nya tomterna.