TSM årsmöte den 5 maj 2011

TSM genomförde årsmötet på Bygdegården.
Vi hade först besök av områdets viltvårdare, Lennart Molander, som informerade om viltvård i området. Han uppmanade fastighetsägare att anmäla tillträde till deras fastigheter för att de bättre skall kunna utföra sina uppdrag i området.
Se Jaktvård_Skyddsjakt under menyn Länkar.

Har ni problem med vilt skall ni kontakta honom på telefon 070 488 92 61

Därefter var polisen Claes Stjernström och informerade om brottsituationen i området och grannsamverkan.
Han menade att Tyresö Strand toppar statistiken, vilket beror på liten grannsamverkan.
Följ brotsstatistik på kommunens hemsida under rubriken Kommun & demokrati/Trygg och säker/ Brottsförebyggande/Brottsstatistik.

Därefter genomfördes årsmötet. Mer information och protokoll kommer.

TSM’s synpunkter, utarbetade av Calluna, på miljökonsekvensutredningen finns under TSM/ Strandängarna.