Årsmötesprotokoll 2017

Inloggning krävs för att läsa detta inlägg! Klicka på rubriken ovan för att logga in. Om du glömt lösenordet kan du klicka på länken ”Glömt ditt lösenord?” under inloggningsrutorna. Genom att ange din e-postadress kan du få ett nytt lösenord skickat till dig

Nya styrelsemedlemmar välkomnas!

Styrelsen i Tyresö Strands Markägareförening behöver förnyas. Du som är medlem i Tyresö Strands Markägareförening har en unik chans att vara med och påverka frågor som rör närmiljön. Är du intresserad av styrelsearbete? Anmäl ditt intresse genom att maila till styrelsen@tyresostrand.se. Vi i styrelsen jobbar för ökad mångfald och ser gärna kvinnliga kandidater.

/Styrelsen

Medlemsavgift 2016

Vi har fått en del frågor om när medlemsavgiften för 2016 ska vara betald och när fakturan kommer. Vi vill härmed informera om att fakturan i år kommer skickas ut tillsammans med en enkät om föreningens framtid i mitten av februari. Medlemsavgiften ska vara  betald senast 29/2.

/Styrelsen

Kortfattad information om året som gått

Strandängarna

Förhandling om ersättning för mark och vatten inom Strandängarna har ännu inte hållits. I vår senaste inlaga till Nacka Tingsrätt har vi begärt en syn på plats i samband med förhandlingarna men att detta måste ske när det är snö- och isfritt. Vi hoppas ha mer information att förmedla vid årsmötet.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen som enligt beslut vid förra årsmötet skulle titta på föreningens framtid har haft möten under hösten. Gruppen och styrelsen har diskuterat att undersöka vad våra medlemmar har för tankar i ärendet, sannolikt med hjälp av en enkät. Om styrelsen sänder ut en enkät önskar vi att alla medlemmar besvarar enkäten så den kan komma att ligga till grund för beslut om föreningens framtid.

Bryggföreningar

Inom detaljplaneetapp Sjöbacken, dvs. inom området öster om Varvsvägen till Bryggvägen, äger föreningen enbart mindre strand- och vattenområden för småbåtsbryggor. Dessa områden är med något undantag utarrenderade till Bryggföreningarna. Utöver det äger vi givetvis andra mark och vattenområden.

Snuttmark

I samband med detaljplaneläggningen har det uppstått småbitar av mark som överförts till angränsande fastigheter. Genom årens lopp har det blivit några bitar ”över” som av olika skäl inte tidigare blivit överförda till fastigheter i enlighet med detaljplanerna. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet och sammanfört dessa ärenden till en lantmäteriförrättning för att spara kostnader för köparna av marken.

Till sist också en uppmaning till er alla. Om ni ändrar adress eller andra kontaktuppgifter är vi tacksamma om ni kan anmäla detta enligt instruktionerna här på hemsidan. Om ni inte gör det och vi av det skälet inte kan nå er med aviseringen av medlemsavgiften kan ni enligt stadgarna bli uteslutna efter två uteblivna betalningar av medlemsavgiften.

Medlemsavgift 2013

TSM skickar nu ut avier för årsavgiften på 50 kr. till alla medlemmar. Detta är tyvärr senare än vad stadgarna kräver, vilket säger senast den 31 januari.
Betalningsdatumet har därför senarelagts.

Har du flyttat, sålt eller styckat fastigheten är vi tacksamma om du meddelar oss om detta och om den nye ägaren och dennes adress. Tacksam för ett mail till maria@johem.nu.

Medlemsavgiften skall vara betald senast 2013-02-28.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 158800-3, Tyresö Strands Markägarförening,
c/o Maria Johem, Rakstaringen 13, 135 67 Tyresö

Styrelsen

TSM fick rätt av Nacka Tingsrätt

TSM fick rätt av Nacka Tingsrätt att genomföra en förhandling för prissättningen av mark inom Strandängarna. Kommunen hade krävt att dela upp det i två etapper.
Möten och aktiviteter har skett under november och december.
Förhoppningen är att få till ett avtal innan årsskiftet 2011/2012.

Gatukostnader Sjöbacken

TSM har fått Förvaltningsrättens dom 2011-02-28 om gatukostnader för bryggor inom Sjöbacken. Det blev avslag på överklagandet.

Det innebär att båt- och bryggföreningarna inom området framöver måste dela på gatukostnaden på cirka 100 000 kr.